Programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) gaat met Kantoor vol Energie aan de slag. In het kader van de provinciale opgave wil NEO ook het commercieel vastgoed verduurzamen. Samen met Kantoor vol Energie gaat Renate van Drimmelen, projectleider energie in bedrijven het Overijsselse bedrijfsleven in beweging zetten. “Er is hier nog een grote groep bedrijven en organisaties helemaal niet mee bezig.”

NEO heeft ambities en het vergezicht is 2050. Dat is het jaar waarin Overijssel energieneutraal wil zijn. Om dat ultieme doel te bereiken heeft het provinciebestuur in een uitvoeringsprogramma met als titel Nieuwe Energie Overijssel de route met piketpaaltjes uitgezet. De eerste flinke stap richting 2050 moet al over vijf jaar, namelijk in 2023, zijn gezet. Dan moet er immers over de gehele linie tien procent minder energie worden gebruikt en twintig procent van het gebruik moet uit nieuwe energie bestaan. Om dit doel te bereiken is in het uitvoeringsprogramma een pakket aan maatregelen opgesteld. Deze variëren van het stimuleren van het nemen van energiebesparende maatregelen tot het werken aan een toekomstbestendige infrastructuur voor de opwekking en het transport van hernieuwbare energie. “In totaal zijn er in het uitvoeringsprogramma zeven thema’s benoemd om uiteindelijk in 2023 de gewenste energiebesparing en nieuwe energie te bereiken.”

Door de kernpartners is er draagvlak. Dat is de kracht van het programma - Renate van Drimmelen

Het Programma Nieuwe Energie Overijssel wordt binnen de provincie inmiddels breed gedragen. Van Drimmelen: “In de aanloop naar het programma zijn er zogenoemde kernpartners betrokken. Dit zijn gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, netbeheerder Enexis, VNO-NCW / MKB Nederland midden, Bio-energiecluster Oost Nederland en Natuur en Milieu Overijssel. Hierdoor ontstaat er bijna als vanzelf draagvlak voor de maatregelen. Ik vind dat ook wel de kracht van het Programma Nieuwe Energie Overijssel.” De in juli verschenen voortgangsrapportage laat zien dat op alle zeven thema’s resultaten zijn geboekt. “Dat geeft ook aan dat we op de goede weg zijn.”

Bedrijven

Het betrekken van kantooreigenaren en gebruikers (berdrijven) is volgens Van Drimmelen essentieel. “Ruim 40 procent van het totale energieverbruik in Overijssel is voor rekening van de bedrijven. Aandacht voor bedrijven is dan ook een relevant onderdeel van het programma.” Zo zijn bijvoorbeeld in het afgelopen jaar 60 bedrijven door de Metaalunie en de Omgevingsdienst gecheckt of ze voldoen aan de Wet Milieubeheer. “Daarnaast is er vanuit Nieuwe Energie Overijssel subsidie verleend voor een onderzoek naar de financieringsbehoefte binnen Metaalbedrijven. Ook loopt er een onderzoek naar mogelijkheden voor circulariteit bij 50 kunststof- en chemiebedrijven in Twente.” Aandacht voor commercieel vastgoed is een tweede spoor waar nu de aandacht naar uit gaat. “We hebben een aanpak die zich richt op bedrijventerreinen en we hebben een zogenoemde mkb energy check up. Maar hiermee worden onze hoge beleidsambities met betrekking tot CO2-reductie niet behaald.”

Extra stappen

Daarvoor zijn, zo weet de projectleider extra stappen nodig. “Je ziet in de praktijk dat heel veel partijen er nog niet erg mee bezig zijn. Daarom vind ik het spannend wat het traject van Kantoor vol Energie in de praktijk gaat betekenen.” In het kader van het programma wordt straks één kantoor waarvan de eigenaar of de eigenaar/gebruiker het wil verduurzamen in de uitvoering begeleid. “Om partijen daarvoor warm te maken gaan we samen met het team van Kantoor vol Energie zogenoemde inspiratie- en themabijeenkomsten en een excursie op touw zetten. Dit alleen al zal, zo verwacht ik de nodige partijen aan het denken zetten. Uiteindelijk gaat het toch ook om goede voorbeelden te laten zien. Dat spreekt aan en krijgt vervolgens navolging.”   

Meer weten over het Programma Nieuwe Energie Overijssel? Ga naar de website. Klik hier

Markt mobiliseren

De ervaringen die Kantoor vol Energie heeft met de aanpak in onder andere Den Bosch zijn het vertrekpunt voor de wijze waarop we in de provincie Overijssel aan de slag gaan. Uitgangspunt is dat we de markt enthousiasmeren en mobiliseren om commercieel vastgoed te verduurzamen. ZZo starten we medio februari met de kick-offbijeenkomst die door de provincie in samenwerking met o.a. gemeenten en bedrijvenparken op touw wordt gezet. Benieuwd naar de resultaten van de KvE aanpak in Den Bosch? Klik hier