Sinds de start van Kantoor vol Energie in 2013 heeft de wereld om ons heen niet stil gestaan. Energieakkoord, Energiedialoog, Klimaatakkoord van Parijs, nieuw kabinet, Klimaatwet en Klimaatakkoord. Uiteindelijk zijn klimaat en energie maatschappelijke thema’s waar veelvuldig over wordt gesproken. In de praktijk blijkt het des te meer dat het een complex en onvoorspelbaar vraagstuk is waar oplossingen en benaderingen uit het verleden tekort schieten.

De klimaatproblematiek klopt steeds harder op onze deuren, de effecten worden concreet waarneembaar. De urgentie om in te grijpen, om meters te maken neemt toe, en daarom volstaat het niet langer alleen in te zetten op experimenten en iconen. Er is een enorme behoefte aan opschaling in duurzaamheid, aan professionalisering, aan meters maken, aan beweging. Hierdoor gaan we juist op dit moment een nieuwe fase in. Deze wordt gekarakteriseerd door begrippen als richting geven, regisseren, arrangeren, realiseren. Dit voegt nieuwe vormen van systeeminnovatie toe aan het bestaande innovatiepalet.

Het programma Kantoor vol Energie heeft het bewustzijn van wat er nu al kan aanzienlijk verruimd: vergaande innovaties in de kantorensector blijken nu al mogelijk, zowel technisch, financieel als organisatorisch. Trotse eigenaren en gebruikers van kantoren kijken tevreden naar de pareltjes die soms tot stand gebracht zijn. Er is zo een aanzienlijke ervaringsbasis tot stand gebracht in het verduurzamen van utiliteits – en kantoorgebouwen. Het draaide bij het programma Kantoor vol Energie tot op heden nog om experimenteren en demonstreren. Dit soort activiteiten is juist op zijn plaats bij de prille start van een transitie.

Samen met verwante en betrokken partijen, willen we vorm geven aan de vereiste vervolgstap van de transitie, die plaats vindt binnen een veranderende en uitdagende, zelfs weerbarstige context. Het gaat niet alleen om kantoren, ook andere vormen van utiliteitsbouw hebben hier mee te maken. Bijvoorbeeld in de gaande aardgastransitie waar wijk voor wijk een nieuw energiesysteem wordt gerealiseerd. Dit maakt een integrale gebiedsbenadering relevant. Niet alleen voor woningen en hun bewoners maar ook voor onder andere scholen, zorginstellingen, politiebureaus, winkelcentra en kantoren. Dit vergt een flinke inspanning vanuit de gebouweigenaren en de aanbieders op de verduurzamingsmarkt. Maar ook een sterk en slim samenspel tussen zowel bestuur, regie en veldspelers als tussen de diverse veldspelers op de kantorenmarkt en de verschillende uitvoerende regiespelers die de markt van utiliteitsgebouwen bewerken.

Vanuit Platform31 werken we hier graag met andere partijen aan verder. Uw organisatie wellicht? We vernemen het graag!

Donald van den Akker Programmaleider Kantoor vol Energie