Gebouw vol Energie in Den Bosch waar ook Kantoor vol Energie aan meewerkt heeft in de maanden mei, juni en juli vijf masterclasses op touw gezet.  Maar liefst 18 sprekers kregen het podium om vanuit hun perspectief te vertellen over die ene vraag: hoe realiseer je een energieneutraal gebouw? “De energietransitie moest gisteren al in gang zijn gezet.”

Achttien sprekers variërend van Reinier Wolf, specialist energieprestatie gebouwen, tot Thomas de Groot van Arcadis en van Aukje Kuypers van het technisch installatiebedrijf Kuijpers  tot Jim Teunizen van Alba Concepts gaven tijdens de vijf masterclasses hun visie op het transformeren van bestaande kantoren naar duurzame en comfortabele gebouwen.

Elke masterclass had zo zijn eigen thema. Zo werd afgetrapt met het onderwerp Energielabels en certificaten. Daarin benadrukte Jan-Willem van de Groep dat de focus vooral op CO2 moet zijn in plaats van labels. “Die zeggen namelijk helemaal niets over het totale energiegebruik van een gebouw”, aldus Van de Groep. En Reinier Wolf hield de aanwezigen voor dat het een verkeerde aanname is dat verduurzamen duur is. “Weet wat je doet en wat de financiële consequenties zijn, gekoppeld aan jouw specifieke gebouw en toekomstige ontwikkelingen.”

Showcase

De tweede workshop  ging over van initiatief naar programma van eisen. In deze workshop vertelde Aukje Kuypers over het eigen gebouw dat zij in Den Bosch gaan renoveren. “Wij besteden aan op ambities omdat wij nog niet weten wat wij willen hebben, maar wel weten wat we willen bereiken namelijk een showcase voor het bedrijf!”

De derde masterclass had als thema: Financiën en de waarde van duurzaam vastgoed.  Hierin betoogde onder andere Jim Teunizen van Alba Concepts dat vastgoed geen kostenpost is maar als een bedrijfsmiddel moet worden gezien. “Bedenk dus wat een gebouw oplevert in de volledige gebruiksperiode. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan de restwaarde van de grondstoffen in het gebouw.”  Marcel de Boer van Troostwijk benadrukte op zijn beurt dat Duurzaam vastgoed weldegelijk loont. “Echter”, hield de taxateur de deelnemers voor, “in de huidige taxaties wordt dit nog niet meegenomen. Op termijn zal de markt veranderen en zal duurzaamheid in taxatierapporten wel degelijk een plek krijgen.”

Samenwerken

De vierde masterclass behandelde het thema Samenwerken met de markt: slim contracteren en aanbesteden. Fanauw Hoppe  van AT Osborne: “De belangrijkste voorwaarden voor een goede samenwerking tussen vraag en aanbod is het erkennen van elkaars belang, volledige openheid, gedeelde verantwoordelijkheid en de bereidheid om problemen samen op te lossen. Je moet risico’s durven benoemen en goed onderbrengen.”  En Onno Dwars van Ballast Nedam benadrukte dat je op nieuwe ontwikkelingen moet anticiperen. Als je wacht totdat iets een wettelijke verplichting wordt, kost het veel tijd en geld om je aan te passen. Wij hebben vorig jaar al besloten om alleen nog gasloze woningen te bouwen. Door de nieuwe verplichting voor gasloos bouwen hoeven wij nu geen ontwerpen aan te passen.”

Materialen

Met het onderwerp Trends en ontwikkelingen: Slimme, gezonde en circulaire gebouwen werd de serie van vijf masterclasses in Den Bosch afgesloten. Bij die gelegenheid betoogde onder andere Stefan van Uffelen directeur Madaster Foundation dat we veel zuiniger met materialen moeten omgaan. “Dit kan door materialen een identiteit te geven. Een circulair gebouw is een gebouw waarvan de materialen die in het gebouw inzichtelijk zijn gemaakt, zodat deze na de levensduur opnieuw een functie vinden”, aldus Van Uffelen.

Kijk hier voor meer informatie over Gebouw vol Energie