Een slechte luchtkwaliteit, last van geluidshinder en problemen met de ergonomie. Drie klachten van medewerkers over hun werkomgeving die Boy Lokhoff het meeste tegenkomt. “Uit metingen blijken kantoren op deze punten vaak slecht te scoren.”Lokhoff kan het weten want zijn bedrijf Healthy Workers meet wat een gebouw met de mensen die daar werken doet. “De belangstelling bij bedrijven voor de gezondheid van hun medewerkers neemt toe. Zeker omdat de relatie tussen een gezonde werkomgeving en prestaties inmiddels wel duidelijk is. Iedereen wil een gezonde werkomgeving.”

Boy Lokhoff timmert met Healthy Workers pas een kleine twee jaar aan de weg maar inmiddels weten veel grote bedrijven en vastgoedorganisaties hem te vinden. “De HR-manager krijgt vage klachten van medewerkers over de werkomgeving of de organisatie kampt met een te hoog ziekteverzuim. Jaarlijks spenderen organisaties een hoop geld aan de werkomgeving zonder dat ze echt weten of de genomen maatregelen wel zo effectief zijn.”

“De HR-manager krijgt vage klachten van medewerkers over de werkomgeving of de organisatie kampt met een te hoog ziekteverzuim.”

Lokhoff bedacht een tool om de staat van een gebouw inzichtelijk te maken. Daarvoor worden in het kantoor sensoren opgehangen die onder andere de luchtvochtigheid, het geluid, CO2, de temperatuur en de luchtkwaliteit meten. Daarnaast krijgen de medewerkers via een web-based app vragen over hoe zij de werkomgeving ervaren. Zij moeten vragen beantwoorden over lucht, de temperatuur, het geluid, het licht en de persoonlijke ruimte op hun werkplek. Ook kunnen zij zaken aangeven als werkstress, sociale steun en gezondheid. “Vervolgens combineren we de objectieve cijfers die we via de metingen krijgen met de subjectieve informatie van de medewerkers. Het resultaat daarvan is een helder en onderbouwd inzicht in het welzijn op de werkvloer.”

Behalve dit inzicht geeft Lokhoff de bedrijven vervolgens ook, wat hij noemt, een interventieadvies. In dit advies zijn gerichte aanpassingen om de onderdelen waarin het kantoor of de werkomgeving slecht scoort te verbeteren. “En die verbeteringen kunnen soms heel simpel zijn”, vertelt Lokhoff. “Bijvoorbeeld bij een slechte luchtkwaliteit kan het neerzetten van luchtzuiverende planten al een flinke verbetering betekenen. Soms is de afstelling van de technische installatie het euvel maar het kan ook zijn dat de luchtbehandelingsinstallatie niet voldoet. Dat zijn dan weer wat zwaardere ingrepen.”

“Verbeteringen kunnen vaak heel simpel zijn”

De eerste meting die Healthy Workers uitvoert is een basismeting. Zijn de aanpassingen naar aanleiding van de nul-meting aangebracht dan wordt het gebouw nog minimaal een jaar lang gemonitord. “Het is belangrijk om dit vier seizoenen te doen. Dan krijg je een goed beeld of de genomen maatregelen effectief zijn. Ook worden de medewerkers het gehele jaar door bevraagd.” Dit laatste wordt volgens hem door de medewerkers niet als een belasting gezien. “Natuurlijk doet niet iedereen mee. Wat wel heel belangrijk is, is dat de directie, HR-manager of facility-manager de resultaten van de metingen aan de werknemers terugkoppelen. Ze moeten wel weten wat de gegevens hebben opgeleverd en wat er mee wordt gedaan. Zo neem je de mensen mee en zorg je voor draagvlak voor de metingen.”

Belangstelling

Lokhoff ziet de belangstelling voor de  aanpak van Healthy Workers snel toenemen. “We zijn nu twee jaar bezig en het gaat erg goed. We hebben de wind ook mee omdat steeds meer bedrijven zien dat er daadwerkelijk een relatie is tussen een goede en gezonde werkomgeving en de prestaties of productiviteit van medewerkers. Een slechte werkomgeving kan ook leiden tot een hoger ziekteverzuim. Daarnaast verwachten medewerkers in vergelijking met het verleden steeds vaker een fijne werkplek. Dus ook om een sterke positie op de arbeidsmarkt te hebben is het hebben van een gezonde werkomgeving belangrijk.”

“Straks trekken wij met Healthy Workers de wijde wereld in”

Onlangs sloot Lokhoff een overeenkomst met Schiphol Real Estate. “We gaan werken aan een propositie voor de huurders van Schiphol. Dan heb je het toch al snel over zo’n 500 verschillende bedrijven.” En daarnaast lonkt voor Healthy Workers het buitenland. “De problemen die wij hier in Nederlandse kantoren aantreffen zijn natuurlijk universeel. En we zijn met onze aanpak voor zover ik weet de enige.” Momenteel wordt hard gewerkt aan wat Lokhoff de schaalbaarheid van het product noemt. “Sommige gegevens moeten nu nog handmatig worden ingevoerd en we willen het straks helemaal geautomatiseerd hebben. Daarna trekken we de wijde wereld in.”