“De vraag uit de markt voor het verduurzamen van commercieel vastgoed is nog steeds niet overweldigend”, aldus Robert Sengers van Kernwaarde Groen. Hij merkte dit op tijdens de bijeenkomst Paris Proof voor Dummies. De masterclass was door Kernwaarde Groen in net kader van de Dutch Green Building Week op touw gezet.

Op de vraag van deelnemers hoe de markt dan in beweging moet worden gezet ziet zelfstandig duurzaamheidsexpert Robert de Bourgraaf het verplicht stellen van Label C toch als een eerste stap. “Je ziet toch banken nu al vragen stellen over de duurzaamheid van een kantoorgebouw. Als zij daar straks het besluit wel of niet financieren aan koppelen, kan het snel gaan. Dus van die kant zie ik wel een versnelling. En”, voegt hij er in één adem aan  toe, “ als je als eigenaar niks met je gebouwen doet, zijn ze over tien-, twintig jaar niks meer waard. De uitdaging die wij hebben is om te laten zien dat het verduurzamen van gebouwen niet alleen geld kost, maar ook geld oplevert.”

Introductie

Sven Steps trapte de middag af met een introductie van Paris Proof, de norm die DGBC heeft berekend in het kader van het  meerjarenprogramma Deltaplan Duurzame Renovatie. Een kantoorgebouw dat Paris Proof is, verbruikt maximaal 50 kWh per vierkante meter. Dat er een noodzaak is om aan de slag te gaan laat de klimaatverandering volgende Steps wel zien. De weeromstandigheden lijken hand over hand weerbarstiger te worden. “Het is duidelijk dat we met de opgave die vastgelegd ligt in het Klimaatakkoord aan de gang moeten”, aldus Steps.

In de visie van De Bourgraaf begint het met het terugdringen van het energiegebruik en isoleren van het pand gelijk op te laten gaan.  Aan de hand van een aantal voorbeelden liet hij zien dat met isoleren van de schil, het plaatsen van nieuwe kozijnen, triple glas, balansventilatie en kierdichting een enorme winst kan worden behaald. “Ook Nul op de Meter?” werd als vraag gesteld. De Bourgraaf: “Dat blijkt in de praktijk nog net te moeilijk en te duur.”

Kostenaspect

Dat kostenaspect is volgens het drietal, Steps, De Bourgraaf en Sengers, een belangrijke remmende factor. “Daarbij komt”, zegt De Bourgraaf, “dat de ontwikkelingen nog heel snel gaan. Warmtepompen worden vast nog goedkoper, de opbrengsten van zonnepanelen nemen ook nog toe. Ook als het gaat om conceptueel renoveren staan we nog aan het begin van het proces.” De Nieuwe Norm van Kantoor vol Energie, Paris Proof, BREEAM; een aantal deelnemers duizelt het inmiddels aan de verschillende normen en labels. Steps: “Uiteindelijk is het doel hetzelfde, namelijk een CO2 neutraal bebouwde omgeving. Er zitten alleen verschillen in de wijze van benadering.”

ValueCase en De Nieuwe Norm

Kernwaarde Groen is deelnemer geweest van de Masterclasses ValueCase en de Nieuwe Norm van Kantoor vol Energie. De ValueCase-methode bestaat uit drie stappen, namelijk inspiratie, indicatie en calculatie. Wanneer je deze drie stappen doorloopt ontstaat er een gemeenschappelijke ambitie over de huisvesting, die breed gedragen wordt en die als uitgangspunt dient voor je vraag aan de markt. Kijk voor meer info hier. De Nieuwe Norm staat voor een kantoor dat op locatie net zoveel energie opwekt als dat het kantoor en de kantoorgebruiker(s) nodig hebben, op basis van een maximaal verbruik van 50kWh/m2. Een kantoor dat via De Nieuwe Norm is getransformeerd is tevens gezond en comfortabel m.b.t. geluid, licht, lucht en temperatuur met een minimale CO2-voetprint als randvoorwaarde. Meer weten? Klik hier