Het binnenklimaat in kantoorgebouwen levert altijd gedoe op. Veel mensen zijn ontevreden daarover. Het Center for People and Buildings (CfPB) toont in een onderzoek aan dat een beter binnenmilieu tot productiviteitsverbeteringen kan leiden. Het onderzoek en rekenmodel dat mede in opdracht van Platform 31/Kantoor vol Energie is uitgevoerd werd tijdens de beurs Builging Holland officieel gepresenteerd.

Het CfPB ontwikkelde onder het motto ‘Prestatieverbetering door uw kantoor’, een redeneer- en rekenmodel. Met het model kan berekend worden of investeringen in het binnenklimaat in uw gebouw leiden een verhoging van de arbeidsproductiviteit. En of die stijging (uitgedrukt in euro’s) voldoende is om de maatregelen voor de verbetering van het klimaat te betalen.

Het nieuwe model is beschreven in een whitepaper. U kunt ook lezen welke vervolgstappen er gezet worden om het model nog beter te maken en om het toe te passen.

Zo is bijvoorbeeld een eerste tussenstap dat er simulatieoefeningen worden gedaan om te bepalen wat de effecten van verschillende uitgangspunten binnen het rekenmodel zijn op de arbeidsproductiviteit en op de opbrengsten in € per m² BVO.

Wat levert het op?

Met het model ontwikkel je een business case in getallen én ben je in staat een managementagenda samen te stellen zodat je gericht kunt koersen op succes. Hoe meer rekening je kunt houden met die beïnvloedende factoren, hoe groter de kans op een effectieve casus.

Hier kunt u de whitepaper downloaden.

Kijk voor meer informatie op de site van Het Center for People and Buildings.