“Een zeer inspirerende middag”, zo vatte één van de deelnemers van Gebouw vol Energie de excursie aan de bedrijfsvestiging van Warmtebouw Utrecht bv samen. Daar kregen zij door directeur Herman Schiltkamp een rondleiding door ‘zijn’ gebouw waarmee hij vorig jaar de Healthy Urban Office Challenge 2017 won. Behalve de rondleiding was er ook nog een lezing van Erik van der Linden, programmamanager van Waterschap Zuiderzeeland over de transformatie van het waterschapshuis in een duurzaam energieneutraal gebouw. De vernieuwing werd vorig jaar beloond met ‘de Gouden Kikker Award’.

“Ik vind het altijd leuk om mensen door ons bedrijfsgebouw te leiden en te vertellen welke ambities wij als bedrijf op het gebied van energie en duurzaamheid hebben”, vertelt Herman Schiltkamp. Hij is in afwachting van de touringcar die de deelnemers van de Gebouw vol Energie-excursie uit Den Bosch naar Utrecht brengt. 

Twee jaar is Warmtebouw in dit duurzame gebouw gevestigd. Het allround installatiebedrijf met acht businessunits en zo’n 200 medewerkers ziet deze vestiging ook als showcase. “We hebben toen we echt qua vierkante meters krap kwamen te zitten naar nieuwbouw gekeken. Maar dat is toch ook een beetje te makkelijk.” Dit gebouw stond leeg en was nog niet zo oud. Warmtebouw Utrecht heeft het vervolgens stukje bij beetje duurzamer gemaakt. “Daar hebben we echt enorm veel belangstelling voor gekregen. En het feit dat we met dit gebouw de Healthy Urban Office Challenge 2017 hebben gewonnen heeft dat natuurlijk flink aangewakkerd.”

Gewikt en gewogen

Als de gasten uit Den Bosch zijn gearriveerd opent Wytze Kuijper van Kantoor vol Energie de middag. Erik van der Linden van het Waterschap Zuiderzeeland krijgt  als eerste de vloer. Ook bij het Waterschap Zuiderzeeland is er aanvankelijk ook flink gewikt en gewogen over de vraag of het nieuwbouw werd of het verbouwen van de bestaande vestiging in Lelystad. “Maar omdat de kantorenmarkt in Lelystad zo zwak is, vonden wij het onverantwoord om de leegstand nog verder op te laten lopen”, aldus Van der Linden. In zijn lezing neemt hij zijn gehoor mee naar welke aanpassingen er zijn gemaakt om van het pand een energieneutraal en vooral duurzaam gebouw van te maken. Meer over de aanpak en achtergronden van de transformatie leest u hier

“Feitelijk staat het gebouw ook voor een transitie naar een andere manier van werken binnen het waterschap.” Van der Linden doelt daarmee op de traditionele kantoren die plaats hebben gemaakt voor open werkruimtes en het restaurant dat een ontmoetings- en werkruimte is geworden. “Daarnaast zijn er kleinere ruimtes gecreëerd waar de medewerkers kunnen vergaderen of zich in kunnen terugtrekken om rustig te werken. Het is een fijne plek geworden om er te zijn. Zo wordt dat ook ervaren. ”

Bouwteamverband

De renovatie van het waterschapshuis is in bouwteamverband uitgevoerd. “We hebben op economisch meest voordelige inschrijving gegund met zeer veel aandacht voor duurzaamheid. In de aanbestedingen hebben we de markt flink uitgedaagd. Men moest met een duurzame propositie komen. In het begin werd daar nog voorzichtig mee omgegaan, maar in de uitvoering kwam er toch een grote mate van bevlogenheid in het team. Onze ervaring is wel dat er in die teamvorming veel energie moet worden gestoken. We gingen wel eens met elkaar iets leuks doen maar we hadden op dat vlak wellicht wel iets meer kunnen doen. ”

Het Waterschapshuis Zuiderzeeland is overigens nog niet helemaal energieneutraal. De zonnepanelen op het dak leveren voldoende om de gebouwgebonden energie te verzorgen. De wens om ook de gebruiksenergie op locatie op te wekken, zou met zonnepanelen op de te bouwen daken op het parkeerterrein in vervulling gaan. “Zover zijn we echter nog niet. We zijn nu bezig om te kijken of we op gebiedsniveau iets kunnen gaan organiseren. Zo zijn er nog wat daken in de omgeving. Maar wellicht kunnen wij met onze vraag ook andere ideeën die er in de buurt leven in beweging brengen.”

Vijf P’s

Na de lezing van Van der Linden is het de beurt aan Herman Schiltkamp om zijn verhaal te vertellen. Het bedrijf heeft de drie P’s van People, Planet en Profit hoog in het vaandel staan. “Als onderneming hebben wij daar de P’s van plezier en passie aan toegevoegd”, benadrukt hij. “De mensen die hier werken moeten het vooral ook naar hun zin hebben.”

Een plezierige en comfortabele werkomgeving is daarvoor in zijn ogen essentieel.  Warmtebouw heeft groen, gezond en slim ondernemen stevig verankerd in het beleid, met het eigen pand als voorbeeld. Op zich was het pand van origine al duurzaam, maar na de renovatie heeft het gebouw het predikaat van ‘Very Good’ BREEAM binnengesleept. Op het dak liggen PV-panelen die meer dan 40 procent van het energieverbruik opvangen, er is ledverlichting, warmteterugwinning en er is het gebruik van stadsverwarming op basis van restwarmte. Als piketpaaltje heeft de directie 2020 geslagen. Dan wil Warmtebouw Utrecht CO2 neutraal zijn.

Herman Schiltkamp: “Wij werken graag via het Cradle-to-Cradle principe en geloven in een circulaire economie waarbij hergebruik en hercirculatie een toonaangevende rol spelen.” De ambitie is om in 2020 CO2 neutraal te zijn. Daarvoor heeft het een stappenplan uitgestippeld varierend van het verbeteren van de regelinstallatie tot het aanbrengen van een WKO-systeem en het toepassen van warmtepompen. “Maar”, voegt Schiltkamp toe, “we kijken ook naar het wagenpark en hoe we de monteurs zo efficient mogelijk op pad kunnen sturen om overtollige kilometers te voorkomen. Medewerkers die in de buurt wonen mogen niet eens met de auto komen. Die moeten op de fiets.”

Rondleiding

Een rondleiding door het bedrijf volgt. Zo wordt er uitgebreid stilgestaan bij de innovatieve wijze waarop Warmtebouw het Thialf Stadion in Heerenveen van het gas af heeft geholpen. “Inspirerend”, zegt een van de deelnemers na afloop. “Ik vind het leuk om te horen hoe twee zo verschillende organisaties over duurzaamheid denken en daadwerkelijk ook met hun vastgoed aan de gang zijn gegaan.”

Heel lang om na te praten is er helaas niet. Janneke van Bakel, in Den Bosch bij de sector stadsontwikkeling verantwoordelijk voor energie en klimaat, dirigeert alle deelnemers alweer richting bus. De file wacht.