‘Wat is De Nieuwe Norm? Voor wie is hij nu eigenlijk interessant? En waarom is het belangrijk om een kantoor volgens De Nieuwe Norm te renoveren? Deze en nog meer vragen krijgen nu een heldere uitleg op de pagina De Nieuwe Norm FAQ op de site van Kantoor vol Energie.

Als Kantoor vol Energie-team krijgen wij het vaakst de vraag voorgelegd, waarom men een kantoor volgens De Nieuwe Norm moet renoveren. Het antwoord daarop is relatief eenvoudig. Wanneer je namelijk een bestaand kantoor volgens De Nieuwe Norm renoveert maak je niet alleen een unieke propositie, maar zorg je er tevens voor, dat het kantoor in één keer toekomstbestendig is. Je weet exact hoeveel energie het gebouw en de gebruikers verbruiken en hebt de garantie dat deze energie ter plekke duurzaam wordt opgewekt. Daarnaast zijn de meetbare prestaties met betrekking tot comfort en gezondheid gegarandeerd, waardoor een gefundeerd gesprek mogelijk is over de prijs die wordt betaald voor de toegevoegde waarde.

Hoe zit het met het energieverbruik?

Wanneer een kantoor aan De Nieuwe Norm voldoet geeft dat de garantie dat het kantoor zelf niet meer energie verbruikt dan 37 kWh/m2 per jaar en dat er in totaal 52 kWh/m2 per jaar op de locatie duurzaam wordt opgewekt. En dat terwijl er ook een gegarandeerd, gezond binnenmilieuklimaat heerst en de gebruikerstevredenheid hoog is. De Nieuwe Norm leidt tot gezonde, comfortabele kantoren die geen CO2-uitstoot meer hebben en meerwaarde hebben voor eigenaren en gebruikers van kantoren.

Voor wie is De Nieuwe Norm?

Natuurlijk is De Nieuwe Norm in de eerste plaats interessant voor eindgebruikers omdat het leidt tot toegevoegde waarde voor het primaire bedrijfsproces en bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. Voor de eigenaar betekent De Nieuwe Norm dat het leidt tot een aantoonbaar gezond, comfortabel en energieneutraal kantoor dat meer waard is en minder leegstand zal hebben. Voor banken en financiers, omdat De Nieuwe Norm 100% toekomstbestendig is en daardoor minder financieringsrisico’s kent. Maar De Nieuwe Norm is ook interessant voor bouw- en installatiebedrijven. Simpelweg omdat het een waardevolle propositiemogelijkheid biedt om de techniek te ontstijgen en meerwaarde te leveren die door hun klanten wordt herkend.

Kijkt voor meer vragen en antwoorden op

http://www.kantoorvolenergie.nl/faq-de-nieuwe-norm/