“Elke deelnemer aan de masterclass had wel zijn eigen moment waarop zogezegd het kwartje begon te vallen. Zonder uitzondering was iedereen na afloop erg enthousiast.” Woud Jansen projectmanager van Kantoor vol Energie blikt terug op de eerste sessie van Masterclass Valuecase die onlangs in samenwerking met Gebouw vol Energie van de gemeente Den Bosch op touw is gezet. Voor de gemeente Den Bosch is de masterclass een stap op weg naar minimaal tien energieneutrale (kantoor)gebouwen in 2020.

Deze eerste sessie telde meer dan 20 deelnemers. Zij lieten zich door Woud Jansen en Wytze Kuijper van Kantoor vol Energie meenemen in de Nieuwe Norm. Dit is het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van integraal aanbod voor kantoorrenovaties, dat voldoet aan gegarandeerde minimumeisen.

Het resultaat van de Nieuwe Norm is uiteindelijk een kantoorgebouw zonder energierekening dat een gezond binnenklimaat heeft en de gebruikers veel comfort biedt. “Het ValueCase-denken is daarbij een cruciaal aspect”, geeft Kuijper aan. “Wat wil je met elkaar gaan bereiken en welke waarde creëer je daarmee die bijdragen aan het primaire proces van je organisatie?

De nieuwe Norm is alleen realistisch en haalbaar als je een goede vraag definieert op basis van een ambitie. Niet omschrijven wat je wilt hebben, maar wat wil je bereiken. En vraag dan de markt daar invulling aan te geven.”

Dertien verschillende gebouwen

“De deelnemers aan deze eerste masterclass vertegenwoordigden dertien verschillende gebouwen”, vertelt Jansen. Zo had bijvoorbeeld Moonen Vastgoed ook Arcadis als huurder van het pand naar de masterclass meegenomen. “Arcadis bezit zelf geen vastgoed in Nederland”, vertelde de vertegenwoordiger van Arcadis, “maar we willen wel graag in een duurzaam gebouw gevestigd zijn. Toen we hoorden dat in Den Bosch de eigenaar Moonen Vastgoed wel interesse heeft om het pand CO2-neutraal te maken, gingen bij ons alle seinen af, dit is een kans die we moeten grijpen.”

‘Er was enthousiasme om aan de slag te gaan met de Nieuwe Norm’

Jansen hoopt dat uiteindelijk alle deelnemers besluiten om de gebouwen middels de ValueCase-aanpak van Kantoor vol Energie te gaan verduurzamen. “Als je kijkt naar de reacties na afloop verwacht ik wel dat een aantal dat gaat doen.” De projectmanager baseert zich daarbij vooral op de verandering die hij in de loop van de masterclass bij de deelnemers zag. “De een werd enthousiast toen hij de concrete voorbeelden van Alliander en Gas Terra zag en besefte dat het echt kan. En de ander heeft weer andere inzichten nodig. Zo hebben we bijvoorbeeld creatieve spelletjes gedaan om te laten zien dat je ook anders naar een vraagstuk kunt kijken. En dan zie je bij mensen het begrip ontstaan dat het ook werkt. Maar er zijn er ook die meer concretisering nodig hebben in termen van geld en prestaties.” Kuijper geeft aan dat die concretisering pas goed tot stand kan komen als we weten waar mensen staan en hoe ze de toekomst zelf zien. Er was een rijke oogst aan argumenten waar de belemmeringen zitten en inzichten waarop ingespeeld moet worden. Voor Jansen en Kuijper niets nieuws, de hele aanpak middels de ValueCase en de ontwikkelde tools bieden de handvaten om al die belemmeringen weg te nemen.

Kennismaking

Deze eerste sessie bij SPARK Campus was vooral bedoeld als kennismaking met de ValueCase-aanpak. In de vier masterclasses die gaan volgen, gaan de deelnemers concreet met de tools aan de slag.

Vlog

Van de deelnemers zelf horen hoe zij de masterclass hebben ervaren? Bekijk hier de vlog via Periscope van BEC Energiecoalitie “Napraten over de masterclass”: https://www.pscp.tv/w/1mnGeEneggaGX