“Ik zag heel veel enthousiaste gezichten in de zaal. En van de getoonde voorbeelden gingen de ogen wel glunderen”, aldus Iris Kolkman, projectleider Energiebesparing Gemeenten van de provincie Groningen. Zij had het Eelco Ouwerkerk en Woud Jansen van Kantoor vol Energie gevraagd om tijdens de bijeenkomst van Verduurzamen gemeentelijk vastgoed een presentatie te geven over de Nieuwe Norm.

“We zagen wel dat ons verhaal over de Nieuwe Norm goed viel”, blikt Ouwerkerk terug op de middag in het hoge noorden. De Nieuwe Norm is het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van integraal aanbod voor kantoorrenovaties, dat voldoet aan gegarandeerde minimumeisen. “Het resultaat is uiteindelijk een kantoorgebouw zonder energierekening. Maar vooral ook een gebouw dat een enorme bijdrage levert aan het primaire proces en de omgeving van de gebruikers”, aldus Ouwerkerk.

Juiste moment

Volgens Iris Kolkman komt deze boodschap op het juiste moment. “Gemeenten in Groningen staan voor een flinke opgave. Door een herindeling gaan zij van 23 terug naar 7 gemeenten. En dat heeft nogal wat gevolgen voor het gemeentelijke vastgoed. Dus zijn zij zich nu aan het oriënteren. Wat is er allemaal en wat kan er allemaal en waar moeten we aan denken? En als je straks je panden aanpakt je dat op een goede manier doet.” Zij vond het daarom plezierig dat Ouwerkerk en Jansen het voorbeeld van het FUMO-gebouw in Grou aanstipten. “Dat is dichtbij en ook niet megagroot. We hebben hier natuurlijk te maken met kleine gemeenten met niet al te grote panden dus dan spreekt zo’n voorbeeld als FUMO wel tot de verbeelding. Zo van hé het kan ook wel op deze schaal lukken.”

Vol ambitie

Dat past ook in de beleidslijn van de provincie die dat met het programma ‘Vol ambitie op weg naar energie transitie’ heeft uitgestippeld. “Als je bedrijven en particulieren aanspoort iets met energiebesparing te doen, moet je dat als overheid natuurlijk ook doen”, aldus Kolkman die gemeenten hierbij een helpende hand biedt. Een van haar initiatieven is om zes keer per jaar de bijeenkomst Verduurzamen gemeentelijk vastgoed op touw te zetten. “De belangstelling voor deze bijeenkomsten is best groot. Gemeenten kunnen van elkaar leren en hoeven niet telkens het wiel uit te vinden. Ik nodig daarom externe organisaties uit om hun kennis en ervaring met de deelnemende gemeenten te delen. Met als doel om gemeenten op gang te helpen.”