De gemeente Den Bosch is onlangs begonnen met het programma Gebouw vol Energie. De stad wil in 2020 tien energieneutrale gebouwen binnen de gemeentegrenzen hebben.  “We dagen gebouweigenaren uit niet te kiezen voor ‘een beetje duurzamer’, maar voor een echt andere aanpak”, zegt Janneke van Bakel. Zij is in Den Bosch bij de sector stadsontwikkeling verantwoordelijk voor energie en klimaat.

Tijdens de startbijeenkomst tekenden Kuijpers, het Koning Willem 1 College en de gemeente als eerste drie de deelname overeenkomst. Zij gaan actief aan de gang om hun huisvesting te verduurzamen. “ Ik was erg blij met de opkomst en de reacties van de aanwezigen. Het is mooi om te zien dat Kuijpers en het Koning Willem I College zeggen ‘wij gaan het gewoon doen en gaan met onze gebouwen aan de slag’. En dat doet de gemeente met de renovatie van de Grassofabriek aan de Parallelweg natuurlijk ook.”

Waarom willen jullie dit zo graag?

“Dat komt voort uit ons nieuwe energietransitie programma dat in januari dit jaar door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarin is vastgesteld dat we in 2050 als stad klimaatneutraal willen zijn.  Om dat te halen moeten praktisch alle utiliteitsgebouwen energieneutraal of energieleverend zijn. Dat is nodig omdat de industrie best nog wat energieverbruik zal hebben en de ruimte moet vinden om dat duurzaam op te wekken. Voor utiliteitsgebouwen is of wordt het veel beter mogelijk om alle benodigde energie op, aan of om het gebouw op te wekken”.

We willen graag energieneutrale gebouwen stimuleren

Wat gaat Gebouw vol Energie doen?

“Met Gebouw vol Energie gaan we met innovatieprojecten richting dat einddoel bewegen. Eigenlijk willen we de vraag naar energieneutrale gebouwen stimuleren. Met concrete voorbeelden in de stad gaan we laten zien dat het kan. En we willen daarvan leren hoe het kan. Maar we willen daarmee ook de marktpartijen laten zien dat er vraag naar dit soort gebouwen is. Dus kom met oplossingen daarvoor en zoek de samenwerking op om dat mogelijk te maken.”

Leeft het een beetje in Den Bosch?

Lachend: “Ja en nee. Tijdens de startbijeenkomst had ik heel erg het idee dat het leeft. Maar ik moet eerlijk zijn en vaststellen dat dat nog bij slechts een klein clubje is. Het thema energie besparen leeft breder. Dat zie ik ook bij de Bossche Energiecoalitie waar vijftig bedrijven en organisaties bij zijn aangesloten en die daar al vijf jaar heel actief mee bezig zijn. Maar als je kijkt naar kantoren en commerciële vastgoedeigenaren die echt naar energieneutraliteit streven is dat nog beperkt.

Hoewel ik wel het gevoel hebt dat er op dat vlak wat beweging  komt. Zo denken momenteel meerdere vastgoedeigenaren actief mee over het opwekken, opslaan en uitwisselen van zonne-energieop hun bedrijventerrein. Dus dat stemt mij wel hoopvol.”

“We formeren nu een kopgroep met de partijen die er echt mee aan de slag willen.. Deze bedrijven en organisaties laten zien dat het kan en nemen de volgende groep mee in hoe het kan. Naast de drie pilots organiseren we een masterclassvaluecase en meerdere excursies naar goede voorbeelden.  We bieden gebouweigenaren daarmee een methode en ervaringskennis om hun eigen pand te kunnen aanpakken. Door ook onderling ervaringen uit te wisselen leren gebouweigenaren ook van elkaar.”

Partijen stimuleren en enthousiasmeren om in één keer een flinke stap te zetten

Je hebt wel de steun van de regelgeving. Hoe belangrijk is dat?

“Heel belangrijk. De aangescherpte regelgeving dat kantoorpanden in 2023 minimaal label C moeten hebben en in 2030 Label A helpt absoluut. Kantoren die dat nu nog niet hebben, en dat zijn  er heel wat, zullen toch iets moeten gaan doen. Daar willen we op in spelen. Juist diegene die nu gaan renoveren of in het kader van de nieuwe wetgeving hun gebouwen gaan verbeteren, kunnen we stimuleren en enthousiasmeren om in één keer een flinke stap te zetten.”

Welke rol speelt Kantoor vol Energie daarbij?

“We werken samen met Kantoor vol Energie vooral omdat een energieneutraal kantoor puur uit kostenbesparing op energiegebied lastig te realiseren is. Ik geloof dat je moet kijken naar de behoefte van een gebruiker van een gebouw. Die behoefte laat zich in toenemende mate vertalen in termen als een comfortabel en gezond gebouw waarin je flexibel kunt werken.

Ook de uitstraling en sfeer is belangrijk waardoor de medewerkers optimaal kunnen presteren. Bij de verbetering van het gebouw gaat het vaak om die zaken. En door daar dan de energiebesparing aan te koppelen wordt het wel mogelijk. Dat heeft Kantoor vol Energie in  De Nieuwe Norm met cijfers onderbouwd. Het helpt ook als meerdere gemeenten hiermee aan de slag gaan.”

In welke zin helpt dat?

“In de zin dat marktpartijen gaan zien dat de vraag naar energieneutrale gebouwen er wel degelijk is. Dus dat zij aan zet zijn om met passende oplossingen te komen om die gebouwen op een efficiente manier duurzaam te renoveren.”

Wanneer is het voor jou een geslaagd jaar geweest?

“Als we drie concrete pilots in uitvoering hebben waarbij de ambities van de drie partijen in een concrete vraag aan de markt is omgezet. Ook als er een samenwerking met de markt is ontstaan om de pilots te realiseren. En dit jaar is nog meer geslaagd als er een groep gebouweigenaren is die samen actief aan de slag gaan om hun panden duurzaam te renoveren.”